Asaa og Melholt sogne byder alle velkomne

Der sker mange spændende ting i vores kirker - og der er sikkert også noget for dig.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asaa og Melholt kirker danner ramme om mange forskellige aktiviteter. Udover søndagens gudstjenester har vi også særgudstjenester, dåbsgudstjeneste, rockgudstjenester og andre arrangementer.

Konfirmander og minikonfirmander kommer jævnligt i kirken i løbet af undervisningen, ligesom kirken også benyttes til vores månedlige spaghettigudstjeneste og pizzagudstjenester.

Børn er meget velkomne i kirken.

Asaa og Melholt kirker er officielle vejkirker. Det vil sige, at de er let tilgængelige for vejfarende og har åbent hele året for besøgende mandag til fredag 9.00-15.30.
Kirken kan dog være lukket for besøgende pga. bryllup, begravelse, ferie og helligdage etc.   

Du er også meget velkommen på Asaa og Melholts kirkegårde alle ugens dage. 

 

Konfirmation 2020.

 

Nye datoer: 

Asaa kirke kl.10: Lørdag den 22. august 2020

Melholt kirke kl.10: Søndag den 23.august 2020

 

 

 

Pas godt på jer selv og hinanden, det er der brug for!

 

 

 

Der sker mange spændende ting i vores kirker - og der er sikkert også noget for dig.

Asaa og Melholt kirker danner ramme om mange forskellige aktiviteter. Udover søndagens gudstjenester har vi også særgudstjenester, dåbsgudstjeneste, rockgudstjenester og andre arrangementer.

Konfirmander og minikonfirmander kommer jævnligt i kirken i løbet af undervisningen, ligesom kirken også benyttes til vores månedlige spaghettigudstjeneste og pizzagudstjenester.

Børn er meget velkomne i kirken.

Asaa og Melholt kirker er officielle vejkirker. Det vil sige, at de er let tilgængelige for vejfarende og har åbent hele året for besøgende mandag til fredag 9.00-15.30.
Kirken kan dog være lukket for besøgende pga. bryllup, begravelse, ferie og helligdage etc.   

Du er også meget velkommen på Asaa og Melholts kirkegårde alle ugens dage. 

Valg til det fælles menighedsråd i Asaa-Melholt pastorat

I Melholt blev valgt: 

Karen-Marie Kristensen, Maja Sørensen, Tony Mailund.

Stedfortræder: Jette Bak og Laila Christensen

I Asaa blev valgt:

Annelise Nymann Sørensen, Johanne Margrethe Larsen, Laurits Bak Jensen,

Lene Storgaard.

Stedfortræder: Hans Bak Jensen

Velkommen til vores nye menighedsråd.

Der er mulighed for afstemningsvalg.

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9014

Evt. kandidatlister kan indlevere:    for Melholt Sogn senest den 13. oktober til

Karen-Marie Kristensen, Strandvejen 274, 9340 Asaa

For Asaa Sogn senest den 15. oktober til

Hanne Larsen, Asaavej 33, 9340 Asaa,   eller

Laurits Bak Jensen, Asaavej 35, 9340 Asaa

 

 

Konfirmation 2020.

 

 

 

Pas godt på jer selv og hinanden, det er der brug for!

Facebook

Friplejehjemmet

Der er ingen begivenheder.