Asaa og Melholt sogne byder alle velkomne

Der sker mange spændende ting i vores kirker - og der er sikkert også noget for dig.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asaa og Melholt kirker danner ramme om mange forskellige aktiviteter. Udover søndagens gudstjenester har vi også særgudstjenester, dåbsgudstjeneste, rockgudstjenester og andre arrangementer.

Konfirmander og minikonfirmander kommer jævnligt i kirken i løbet af undervisningen, ligesom kirken også benyttes til vores månedlige spaghettigudstjeneste og pizzagudstjenester.

Børn er meget velkomne i kirken.

Asaa og Melholt kirker er officielle vejkirker. Det vil sige, at de er let tilgængelige for vejfarende og har åbent hele året for besøgende mandag til fredag 9.00-15.30.
Kirken kan dog være lukket for besøgende pga. bryllup, begravelse, ferie og helligdage etc.   

Du er også meget velkommen på Asaa og Melholts kirkegårde alle ugens dage. 

 

Konfirmation 2020.

 

Nye datoer: 

Asaa kirke kl.10: Lørdag den 22. august 2020

Melholt kirke kl.10: Søndag den 23.august 2020

 

 

 

Pas godt på jer selv og hinanden, det er der brug for!

 

 

 

Der sker mange spændende ting i vores kirker - og der er sikkert også noget for dig.

Asaa og Melholt kirker danner ramme om mange forskellige aktiviteter. Udover søndagens gudstjenester har vi også særgudstjenester, dåbsgudstjeneste, rockgudstjenester og andre arrangementer.

Konfirmander og minikonfirmander kommer jævnligt i kirken i løbet af undervisningen, ligesom kirken også benyttes til vores månedlige spaghettigudstjeneste og pizzagudstjenester.

Børn er meget velkomne i kirken.

Asaa og Melholt kirker er officielle vejkirker. Det vil sige, at de er let tilgængelige for vejfarende og har åbent hele året for besøgende mandag til fredag 9.00-15.30.
Kirken kan dog være lukket for besøgende pga. bryllup, begravelse, ferie og helligdage etc.   

Du er også meget velkommen på Asaa og Melholts kirkegårde alle ugens dage. 


I praktik som præst

Hej jeg hedder Silas, jeg er 14 år gammel og går i 9 klasse, på Dronninglund skole. Jeg har været i praktik hos Jeanette som præst i en uge hvor jeg har fulgt hende, og set hvad hun har lavet. Jeg har været med til at lave sanghæfter og hjemmeside, jeg har været med til flere møder, jeg har været med til gudstjenester, dåb og et bryllup. Desuden har jeg været med til at undervise minikonfirmander.

I denne uge hvor jeg har fulgt Jeanette, har jeg lært noget nyt.  Jeg har fx troet at en præst bare skulle gøre klar til gudstjeneste, men der er jo også det med at snakke med brudeparret om brylluppet eller gøre klar til en dåb, holde samtale med dåbsfolkene og i det hele taget snakke om de udfodringer der kan komme, fx nu hvor der er Covid-19 og hvad gør man ved det. Jeg syntes det har vært sjovt og spændende.  

Valg til det fælles menighedsråd i Asaa-Melholt pastorat

I Melholt blev valgt: 

Karen-Marie Kristensen, Maja Sørensen, Tony Mailund.

Stedfortræder: Jette Bak og Laila Christensen

I Asaa blev valgt:

Annelise Nymann Sørensen, Johanne Margrethe Larsen, Laurits Bak Jensen,

Lene Storgaard.

Stedfortræder: Hans Bak Jensen

Velkommen til vores nye menighedsråd.

Der er mulighed for afstemningsvalg.

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9014

Evt. kandidatlister kan indlevere:    for Melholt Sogn senest den 13. oktober til

Karen-Marie Kristensen, Strandvejen 274, 9340 Asaa

For Asaa Sogn senest den 15. oktober til

Hanne Larsen, Asaavej 33, 9340 Asaa,   eller

Laurits Bak Jensen, Asaavej 35, 9340 Asaa

 

 

Konfirmation 2020.

 

 

 

Pas godt på jer selv og hinanden, det er der brug for!

Hvad sker der i sognene?

Facebook

Friplejehjemmet

Der er ingen begivenheder.