Navneændring:

Navneændring foretages på www.borger.dk. Det koster et gebyr på 440 kr for en navneændring.

Navngivelse:

Navngivelse sker ved henvendelse til kirkekontoret i Dronninglund. Blanket til navngivelse findes på: www.personregistrering.dk, eller udleveres på kirkekontoret eller hos sognepræsten.